Feltarbeid biologi

  • Feltarbeidet bruker Sørkedalselva som biotop og elevene lærer mer om livet der.
  • Vi søker Fylkesmannen om tillatelse til å plukke, telle og måle elvemuslinger som står på rødlista.
  • Vi tilrettelegger for din skole i samarbeid med biologilærerne.

 

Ta kontakt for mer informasjon.