Feltarbeid biologi

Markaskolen kan være behjelpelig med å lage et større feltarbeid for videregående skoler i samarbeid med skolens biologilærere.

 

Vi har kjenneskap til ulike biotop og låner gjerne ut utstyr, lokaler, ideer og arbeidskraft!

 

Ta kontakt dersom dette kan være noe for din skole.