BYM + UDE = enda flere barn på sykkeltur

sykkellek på grusbane

Markaskolen er glade for å fortelle at vi har fått muligheten til å ta med enda flere barn på sykkeltur i løpet av 2018. 

Et spleiselag mellom gode krefter i BYM og UDE muliggjør dette. 

Derfor er det nå bare å sende inn påmelding som kan gjelde både for våren og høsten.

 

Det er også mulig å melde på våre andre undervisningsopplegg. I den varme tiden av året gjennomfører vi flest mulig kanoturer og sykkelturer