Finske og Islandske skoler på besøk til Markaskolen

Finsk delegasjon

Besøk på Markaskolen

 

Markaskolen har vært så heldig å  fått besøk av delegasjoner fra Finland og Island den siste måneden. Skolene har ønsket å være med Markaskolen og en skoleklasse fra Oslo for å oppleve og la seg bli inspirert av hvordan vi driver undervisningen ute. Begge skolene har vært her som en del av ERASMUS programmet.

17. september kom 4 lærere fra Finland og ble tatt imot av Markaskolen på Bogstad besøkskgård. Det var yr i lufta og høsten begynte å vise seg. Lærerne kom godt forberedt og fikk vite litt om Markaskolen, vårt tilbud og våre pedagogiske metoder. Det ble brukt engelsk under deler av dagen for at alle skulle forstå. Deretter ble de med eleven på å artsbestemme smådyr i Jægersborgdammen og å bruke «30 leken» før det ble fortært medbragt matpakke. Når alle var gode og mette sto kanopadling på Bogstadvannet for tur. Delegasjonen fra de tusen sjøers land viste at dette var et kjent element og kunne være med å veilede eleven underveis. Trygt tilbake uttrykte våre finske kolleger at det hadde vært en lærerik og inspirerende dag.

17. oktober kom 8 lærere fra Þjórsárskóli på Island, en sammenlignbar skole med Sørkedalen skole med tanke på elevantall. De kunne fortelle at de også gjennomførte undervisning ut en fast dag i uka. Denne dagen var det også lett regn, men det skremmer jo ikke en islending. De skulle være med Markaskolen og Lilleborg skole på undervisningsopplegget orientering, beregning og samarbeid. Alle deltok aktivt under aktiviteter og oppgaver og kunne fortelle at de hadde fått flere konkrete metoder og oppgaver de vill ta med seg hjem til sine egne elever.

Begge delegasjonene kunne fortelle at de syntes det var unikt at Oslos skoleelever fikk denne muligheten til å tilnærme seg lærestoffet på en alternativ måte. Det at eleven må bruke kunnskapen de har fra før på riktig måte for å løse oppgaver i felleskap, var også etter deres erfaring noe elevene lærte absolutt best av.

Markaskolen takker for besøket og de nyttige meningsutvekslingene fra begge skolene og ønsker dere lykke til videre.