Livet i vann - kanopadling (7. trinn)

Oppmøte på bussholdeplassen til Bogstad gård. Buss nr. 41 fra Røa. Ta med god matpakke, drikke og passende klær og sko/støvler til en hel dag utendørs. Sjekk værmeldingen.

 

Kort skissert ser dagen slik ut:

-Dere møter opp på busstoppet til Bogstad gård og blir møtt av en lærer fra Markaskolen.
-Vi forteller om dagens læringsmål og informerer om hvordan dagen organiseres. -Elevene finner smådyr i vannet og lærer hva noen av smådyrene heter og hvordan man kan se forskjell på edderkopper, innsekter og krepsdyr. Vi snakker om rødlista og biologisk mangfold.
-Lunsj med medbrakt mat og drikke.

-Elevene triller kanoene ca 1,5 km langs vei og sjøsetter dem. Vi padler en tur så langt vi rekker over Bogstadvannet og oppover Sørkedalselva - også kjent som Overfloden.  (se videoklipp)

-Før hjemreise vasker vi kanoene, gjennomgår læringsmålene og oppsummerer dagen.

 

Undervisningsopplegget er basert på følgende kompetansemål:

 

Naturfag

-Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk.

 

Kroppsøving

-Planlegge og gjennomføre friluftsaktiviteter og praktisere trygg ferdsel under varierte værforhold.

 -Ferdast ved og på vatn og gjere greie for farane (etter 4. årstrinn).

 

(Matematikk

-Bruke målestokk til å berekne avstandar (…))