Vær og observasjon (4. - 5. trinn)

Kort skissert ser dagen slik ut:

 

-Klassen blir tatt imot av en lærer fra Markaskolen og vi gjennomgår dagens læringsmål og forteller planen for dagen.

-Elevene fordeler utstyret vi skal ha med i sine egne sekker.
-I løpet av dagen  lager elevene sin værmelding og vi snakker  om været. (Dette gjør vi enten før eller etter turen)
-Vi går i samlet flokk til en leirplass (ca 2 km), og underveis får elevene oppgaver knyttet til observasjon.
-Elevene får oppgaver knyttet til stormkjøkken eller bål, og vi spiser lunsj med medbrakt matpakke. Vi lager varm toddy så alle elevene må ha med en egen kopp.

-Vi går tilbake til Markaskolen. .
-Vi oppsummerer dagen og gruppen tar bussen hjem.

 

På forhånd kan det være moro for dere å lese intervjuet med en meteorolog. Trine Lise Gjesdal har skrevet dette intervjuet for Nysgjerrigper 1/2017. Se link.


Undervisningsopplegget er basert på følgende kompetansemål:

 

 


Naturfag:
-Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter
-Bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser
-Beskrive egne observasjoner av vær og skyer og måle temperatur og nedbør.
-Gjennomføre forsøk som viser at stoffer endrer karakter når de blir utsatt for ulike påvirkning.


Kroppsøving:
-Bruke grunnleggjande rørsler i variert miljø og tilrettelagde aktivitetar
-Bruke enkle hjelpemiddel og bruksreiskapar for opphald i naturen
-Vise evne til samhandling i ulike aktivitetar

Matematikk:
-Gjere overslag over og måle lengd, (areal), volum, (masse), temperatur,(tid og vinklar)