Vær og observasjon (4. - 5. trinn)

Kort skissert ser dagen slik ut:

 

-Klassen blir tatt imot av en lærer fra Markaskolen og vi gjennomgår dagens læringsmål og forteller planen for dagen.
-Elevene fordeler utstyret vi skal ha med i sine egne sekker.

-I løpet av dagen  lager elevene sin værmelding og vi snakker  om været. (Dette gjør vi enten før eller etter turen *)
-Vi går i samlet flokk til en leirplass (ca 2 km), og underveis får elevene oppgaver knyttet til observasjon.
-Før lunsj lhar vi et kurs i kniv og øksbruk, før elevene lager bål i grupper på 5-6 elever. 
-Vi lager varm toddy på bålet så alle elevene må ha med en egen kopp. Lunsj med medbragt matpakke.
-Vi går tilbake til Markaskolen. .
-Vi oppsummerer dagen og gruppen tar bussen hjem.

 

*Vi tar en avgjørelse på morgenen i forhold til temeratur, vær, klær og sko om vi starter dagen med tur eller starter med en undervisningsøkt om vær. Så vil også tidsbruken på turen vise hvor mye vi rekker av væropplegget. Vi setter fokus på at elevene skal ha en bra dag i skogen uansett vær og tidligere erfaringer. 

 

 

På forhånd kan det være moro for dere å lese intervjuet med en meteorolog. Trine Lise Gjesdal har skrevet dette intervjuet for Nysgjerrigper 1/2017. Se link.


Undervisningsopplegget er basert på følgende kompetansemål:

 

 


Naturfag:
-Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter
-Bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser
-Beskrive egne observasjoner av vær og skyer og måle temperatur og nedbør.
-Gjennomføre forsøk som viser at stoffer endrer karakter når de blir utsatt for ulike påvirkning.


Kroppsøving:
-Bruke grunnleggjande rørsler i variert miljø og tilrettelagde aktivitetar
-Bruke enkle hjelpemiddel og bruksreiskapar for opphald i naturen
-Vise evne til samhandling i ulike aktivitetar

Matematikk:
-Gjere overslag over og måle lengd, (areal), volum, (masse), temperatur,(tid og vinklar)