Sykkeltur med trafikkregler (5. - 7.)

Vi ønsker også å fylle denne skoledagen med annet faglig innhold. Vi lærer bl.a mer om trafikkregler, fart/avstand/tid og på kalde dager koker vi vann til varm saft. Vi har gode terrengsykler til alle og opplegget er gratis for skolene. 

 

Kort skissert vil dagen se omtrent slik ut:

 • Kl. 09.39 ankommer klassen med 41-bussen og blir møtt av lærere fra Markaskolen.
 • Vi forteller om dagens program og dagens læringsmål.
 • Elevene får utdelt utstyr og sykler, og vi gjennomgår trafikkregler. 
 • Etter en kort runde på en åpen plass i nærheten for å sjekke utstyret og ferdighetene legger vi i vei innover i Marka.
 • Lunsj med egen matpakke i skogen. På kalde dager koker elevene vann til toddy (alle elevene må ha med egen kopp, også greit på varme dager for å drikke vann fra elver vi passerer.)
 • Vel tilbak vasker vi syklene, rydder  sammen utstyret og oppsummerer dagens læringsmål
 • Kl 14.01 går bussen hjem.

 

Aktuelle kompetansemål etter 7. årstrinn: 

 

Kroppsøving

 • Praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel
 • Utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling
 • Vere med i ulike friluftslivsaktivitetar og praktisere trygg ferdsel under varierte vêrtilhøve -fortelje om lokale friluftslivstradisjonar

Matematikk

 • Bruke forhold i praktiske samanhengar, rekne med fart (…)
 • Velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar
 • Gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, (…)