Sykkeltur med trafikkregler (5. - 7.)

Vi ønsker også å fylle denne skoledagen med annet faglig innhold. Vi lærer bl.a mer om trafikkregler, fart/avstand/tid og vi koker vann til varm saft. Vi har gode terrengsykler til alle og opplegget er gratis for skolene. 

 

Kort skissert vil dagen se omtrent slik ut:

 • Kl. 09.39 ankommer klassen med 41-bussen og blir møtt av lærere fra Markaskolen.
 • Vi forteller om dagens program og dagens læringsmål.
 • Elevene får utdelt utstyr og sykler. 
 • Etter en kort runde på en åpen plass i nærheten for å sjekke utstyret og ferdighetene legger vi i vei innover i Marka.
 • Til lunsj koker elevene vann til toddy (alle elevene må ha med egen kopp)
 • Vel tilbak vasker vi syklene, rydder  sammen utstyret og oppsummerer dagens læringsmål
 • Kl 14.01 går bussen hjem.

 

Aktuelle kompetansemål etter 7. årstrinn: 

 

Kroppsøving

 • Praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel
 • Utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling
 • Vere med i ulike friluftslivsaktivitetar og praktisere trygg ferdsel under varierte vêrtilhøve -fortelje om lokale friluftslivstradisjonar

Matematikk

 • Bruke forhold i praktiske samanhengar, rekne med fart (…)
 • Velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar
 • Gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, (…)