Selvbetjent orientering

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • Orientere seg ved hjelp av kart og kompass i variert terreng, og gjere greie for andre måtar som ein òg kan orientere seg på. (kroppsøving etter 10. årstrinn)
  • Gjere overslag over og berekne lengd og bruke og endre målestokk (matematikk etter 10. årstrinn)


Kort skissert fungerer opplegget på følgende måte:

  • Klassen/trinnet kommer til Markaskolen i Sørkedalen og finner en boks med alt utstyr som trengs for en orienteringsdag. (Kart til to ulike orienteringsløyper, kart med spørsmål til bruk for anmarsj, kompass, deltakerlister, stemplingskort med mer.)
  • Utstyret kan brukes nøyaktig som man selv ønsker, men Markaskolen har utarbeidet et forslag til gjennomføring.
  • Når dagen er slutt legger dere utstyret tilbake på plass, slik at en ny klasse kan bruke opplegget dagen etter.

 

Er dette noe for din klasse/skole? Ikke nøl med å melde dere på! Opplegget er gratis.