Selvbetjent orientering

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • Orientere seg ved hjelp av kart og kompass i variert terreng, og gjere greie for andre måtar som ein òg kan orientere seg på. (kroppsøving etter 10. årstrinn)
  • Gjere overslag over og berekne lengd og bruke og endre målestokk (matematikk etter 10. årstrinn)


Kort skissert fungerer opplegget på følgende måte:

 

Er dette noe for din klasse/skole? Ikke nøl med å melde dere på! Opplegget er gratis.