Hvor går turene?

Gåturene  starter ved Markaskolens lokaler i Sørkedalen og etterpå nedover mot parkeringsplassen ved Åmot. Etter gangbroa går vi rett øst, og følger elva. Etter elvekrysset (Heggelielva/Langelielva) går vi ut på bilveien igjen og følger veien videre østover. I første Y-kryss etter broa, tar vi til venstre og følger den videre. Der "hovedveien" svinger 90 grader, går vi inn den lille veien og etter ca 100 meter kommer vi til bekken der vi fyller vann for senere vannkoking.  Er man tørst kan man også drikke rett fra bekken.

 

I dette krysset går vi ulik vei ettersom hvilket opplegg klassen er med på:

Samarbeidsopplegget følger "rødløypa" østover og går ca 1 km før vi finner en leirplass for lunsj. Se punkt 3 på kartet. Vi går samme vei tilbake!

Vær- og observasjonsopplegget går nordover oppover "blåløypa." Her får vi et høyt stup på høyre hånd og bekken på venstre. 100 meter etter en trebro kommer vi til et stikryss. Alt etter vær, føre, tid og elevens forutsetninger velger vi her om vi går videre nordover, eller om vi går inn til en lunsjplass i nærheten. Se punkt 1 på kartet.

 

Noen ganger går vi også videre oppover og kommer til en leirplass som ligger med flott utsyn over dalen. Se punkt 2 på kartet. Har vi tid går vi gjerne en ekstra runde på tilbakeveien, og kommer dermed på oversiden av stupet som vi gikk under tidligere på dagen.

 

Sykkelturene går som regel på asfalt inn til Skansebakken, og derfra videre rundt Slora/Gryta. Turen er på ca 15 km.

 

Kanoturene gjennomføres på Bogstadvannet. Vi padler fra Badeplassen og langs land til forbi Bogstad Gård. Vi pleier også å få tid til å padle en liten tur oppover Sørkedalselva. Turen avsluttes så ved Christiania Roklubb. 

 

Før vi padler kano, har vi en læringsøkt om livet i vann, rødlista og artsmangfold i Jegersborddammen. Jegersborgdammen ligger 300 meter nord for Bogstad gård.

 

Klimautfordringer, vannets egenskaper og økologisk dyrehold. Hele dette opplegget foregår rundt Bogstad gård.